Обслужването на граждани от „Главна инспекция по труда“ ще бъде дистанционно

За периода на извънредното положение в Р България Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ създава специална организация за обслужване на гражданите, като консултациите и услугите ще се предоставят приоритетно дистанционно.

За целта потребителите на услугите на ИА ГИТ следва да използват всички дистанционни канали за предоставяне на услуги и консултации.

Електронни услуги на ИА „Главна инспекция по труда“
Достъп до Портала за електронни услуги: https://public.gli.government.bg/git_public
• Удостоверения по Закона за обществените поръчки за липса/наличие на нарушения, основание за отстраняване от обществени поръчки.
• Всеки участник в обществена поръчка може да заяви по електронен път през „Системата за електронни удостоверения за изпълнители по ЗОП“ удостоверение с квалифициран електронен подпис (КЕП) по ЕИК на дружеството. Удостоверението се генерира веднага.
Достъп до услугата:
http://www.gli.government.bg/page.php?c=207

• При желание удостоверението да бъде издадено от ИА ГИТ, могат да подадат заявление през системата за Сигурно електронно връчване, ако заявителите имат кутия там.
• Възложителите на обществени поръчки могат да генерират също удостоверения през „Системата за електронни удостоверения за възложители и бенефициенти“, като предварително подадат заявление до ИА ГИТ за осигуряване на достъп на техни служители, които разполагат с КЕП по ЕИК на възложителя/бенефициента.
Достъп до услугата:
http://www.gli.government.bg/page.php?c=225

• Разрешения за работа на непълнолетни – могат да се подават по електронен път с КЕП както на заявител, така и на счетоводна къща, обслужваща работодателя. Заявленията биха могли да се подават през системата за Сигурно електронно връчване, ако заявителите имат кутия там.
Достъп до услугата:
https://public.gli.government.bg/…/EAdminServi…/WorkPermit18

• Разрешения за уволнение на работници, ползващи специална закрила (чл. 333 от Кодекса на труда) могат да се подават по електронен път с КЕП както на заявител, така и на счетоводна къща, обслужваща работодателя. Заявленията биха могли да се подават през системата за Сигурно електронно връчване, ако заявителите имат кутия там.
Достъп до услугата: https://public.gli.government.bg/…/E…/DismissalAuthorization

• При искания за служебно прекратяване на договори по чл. 327 от Кодекса на труда (когато работникът не може да осъществи контакт с работодателя) електронната услуга може да се използва само с КЕП, поради което рядко се използва от граждани. Те могат да подават заявленията през системата за сигурно електронно връчване, ако имат поща в нея.
Достъп до услугата:
https://public.gli.government.bg/…/EAdmi…/ContractSuspension

• Достъп до обществена информация – може да постъпва по всички възможни канали. Също така ИА ГИТ има и профил в Платформата за е-ДОИ

Услуги, които не са административни:
• Представяне на еднодневни договори – могат да се заявяват през специално разработената система за договори по чл. 114а от Кодекса на труда, след като земеделският стопанин се регистрира като потребител.
Достъп до услугата:
http://www.gli.government.bg/page.php?c=82

• Декларациите по чл. 15 от Закона за здравословните и безопасни условия на труд, които следва да се подадат до края на м. април, могат да се подават по електронен път с КЕП на декларатора или на счетоводна къща, която го обслужва.
Достъп до услугата:
https://public.gli.government.bg/…/EAdminService/Deklar15_0…

За услуги, за които следва да бъдат представени документи на място, приемните на ИА ГИТ остават отворени при засилени мерки за сигурност.
• Ограничава се достъпът до ИА „Главна инспекция по труда“ и дирекциите „Инспекция по труда“ до едно помещение, което ще бъде редовно дезинфекцирано съгласно предписанията на здравните органи.
• Контакти – телефони и електронни пощи, за обслужване на гражданите дистанционно:

КОНТАКТИ ЗА ЗАПИТВАНИЯ И КОНСУЛТАЦИИ
Посочените телефони се обслужват от служители на ИА ГИТ всеки работен ден от 09.00 до 17.30 часа.
ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН 0700 17 670
[email protected]
Телефон за български граждани, работещи в чужбина 02 8101 747
Дирекция „Инспекция по труда“ Благоевград 073/884 942
[email protected]
Дирекция „Инспекция по труда“ Бургас 056/843 488
[email protected]
Дирекция „Инспекция по труда“ Варна 052/612 941
[email protected]
Дирекция „Инспекция по труда“ Велико Търново 062/622 438
[email protected]
Дирекция „Инспекция по труда“ Видин 094/601 303
[email protected]
Дирекция „Инспекция по труда“ Враца 092/663 847
[email protected]
Дирекция „Инспекция по труда“ Габрово 066/808 292
[email protected]
Дирекция „Инспекция по труда“ Добрич 058/600 589
[email protected]
Дирекция „Инспекция по труда“ Кърджали 0361/65140
[email protected]
Дирекция „Инспекция по труда“ Кюстендил 078/55 20 58
[email protected]
Дирекция „Инспекция по труда“ Ловеч 068/601 504
[email protected]
Дирекция „Инспекция по труда“ Монтана 096/300 675
[email protected]
Дирекция „Инспекция по труда“ Пазарджик 034/441 491
[email protected]
Дирекция „Инспекция по труда“ Перник 076/601 484
[email protected]
Дирекция „Инспекция по труда“ Плевен 064/800 369
[email protected]
Дирекция „Инспекция по труда“ Пловдив 032/633 601
[email protected]
Дирекция „Инспекция по труда“ Разград 084/662 741
[email protected]
Дирекция „Инспекция по труда“ Русе 082/827 040
[email protected]
Дирекция „Инспекция по труда“ Силистра 086/821 776
[email protected]
Дирекция „Инспекция по труда“ Сливен 044/622 923
[email protected]
Дирекция „Инспекция по труда“ Смолян 0301/63342
[email protected]
Дирекция „Инспекция по труда“ София 02/971 2538
[email protected]
Дирекция „Инспекция по труда“ Софийска област 02/981 7971
[email protected]
Дирекция „Инспекция по труда“ Стара Загора 042/603 253
[email protected]
Дирекция „Инспекция по труда“ Търговище 0601/6-22-51
[email protected]
Дирекция „Инспекция по труда“ Хасково 038664851
[email protected]
Дирекция „Инспекция по труда“ Шумен 054/830 231
[email protected]
Дирекция „Инспекция по труда“ Ямбол 046/663242
[email protected]

• По телефон гражданите ще бъдат обслужвани в работното време за администрацията.
• При подадени запитвания или сигнали по мейл е задължително да бъдe предоставен телефон за обратна връзка, при необходимост от допълнителна информация.
• Обслужването на гражданите на място ще се извършва при максимално ограничен пряк контакт.
• Когато дойдат на място, гражданите се приканват да оставят в приемните контакти, на които да бъде осъществена обратна връзка с тях от експерти на Инспекцията по труда за консултация.
• При подаване на сигнали на място следва сигналът да бъде оставен с телефон за контакт, за да им бъде предоставен входящ номер при приемането му.
• Документи, подписани с електронен подпис, могат да бъдат изпращани по електронен път по всички възможни канали.

http://silistra.government.bg/…/home.n…/pages/bg/NT00019ACA…

RazgradNews призовава всички съграждани да спазват стриктно предпазните мерки на правителството! Изолацията е най-ефикасното спасение! Стойте вкъщи!

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе