Антикризисни мерки от ДПС очакват одобрение от съветниците в Разград

Групата общински съветници на ДПС настояват за приемане на ясни и конкретни мерки, отнасящи се до реално подпомагане на домакинствата и насърчаване на местния бизнес при справяне с икономическите последици, вследствие от прилаганите редица ограничителни мерки, съгласно Закона за извънредното положение.

„Ситуацията става все по-тежка и непредсказуема, но ние не можем да останем безучастни и да чакаме да отмине пандемията, за да се отмени извънредното положение, а до тогава гражданите и бизнеса какво ще правят, те в момента реално имат най-належащата нужда от нашата подкрепа и затова още днес ще внесем докладна за насрочване на извънредна сесия на Общински съвет Разград, в която да представим нашите мотивирани искания„ – коментира председателят на ОбС на ДПС Разград. 

Общинските съветници от „Движение за права и свободи“ излизат с Декларация, в която са изложени антикризисни мерки, които да облекчат гражданите и местния бизнес в Община Разград и с искане за незабавно свикване на извънредна сесия, в която да се разгледат техните предложения, които да бъдат в сила за периода на извънредното положение, както и за месеца следващ неговата отмяна, както следва : 

– Родителите да бъдат освободени от заплащане на такси за Детските градини и ясли на територията на общината (по чл.21 от Наредба № 14 на ОбС Разград ); 

– Да отпаднат гробищните такси по време на извънредното положение, с цел облекчаване на гражданите, загубили своите близки в тази тежка ситуация (по чл.32 от Наредба № 14 на ОбС Разград);

– Да отпадне патентния данък за таксиметровите шофьори, поради резкия спад на клиенти. Като тези които вече са го заплатили, да им бъде приспаднат ( по чл.38 от Наредба №14 на ОбС Разград);

– Да бъдат освободени от заплащане на наем за жилища- общинска собственост физическите лица, които са пряко засегнати от ситуацията и са във фактическа невъзможност за покриване на своите разходи, поради безработица или намаляване на доходи и др. ( по чл. 16. от Наредба №29 на ОбС Разград)

– Да бъдат освободени от такса битови отпадъци собствениците на търговски обекти (заведения, ресторанти, хотели, търговски центрове, магазини и прочее), тъй като не генерират такива.

Все по-осезаема е сериозността на ситуацията в предвид увеличаващия се брой на пострадалите предприятия и хора, които изнемогват. В тази насока местните парламентаристи от ДПС считат, че обема на мерките предприети от управата, описани в две докладни записки, които предстои да бъдат подложени на гласуване, е доста ограничен и не се заключават единствено с изменение и допълнение на Наредба № 14 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Разград. 

Сформиране на временна комисия, която да разгледа по-задълбочено ефективните мерки, които да се предприемат от Общински съвет Разград в хода на извънредното положение, впредвид неопределената продължителност, с оглед осигуряване спокойствието, сигурността и благосъстоянието на жителите на Община Разград, е крайно необходимо отбелязва групата съветници на ДПС.

Удължаването на срока на извънредното положение неимоверно буди притеснение у обществото, затова като защитници на интересите на гражданите сме длъжни да се отнесем отговорно, а не повърхностно, загърбвайки личните си интереси – в името на народа, за одобряване на по-широк набор от мерки, които да помогнат на хората за справяне с кризата, причинена от пандемията.

RazgradNews призовава всички съграждани да спазват стриктно предпазните мерки на правителството! Изолацията е най-ефикасното спасение! Стойте вкъщи!

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе