Националният статистически институт променя организацията си на работа

С грижа за здравето и сигурността на служителите и респондентите си и във връзка с мерките за ограничаване на разпространението на коронавируса, Националният статистически институт преустанови провеждането на анкетни проучвания, които се реализират чрез директен контакт с населението и спря интервютата „лице в лице“.

Изследванията на домакинствата се провеждат по телефон или чрез електронната поща, където това е възможно и с помощта на кметствата в малките населени места. Към настоящия момент се провеждат „Наблюдение на домакинските бюджети“ и „Наблюдение на работната сила“.

Събирането на данни за „Наблюдението на доходите и условията на живот“
(EU SILC) ще започне след 15 април, като информацията ще бъде събирана чрез телефонно интервю или попълване на онлайн анкета от домакинствата. Резултатите от изследванията са изключително важни и са основа за вземане на управленски решения и реализиране на политики в областта на заетостта и условията на живот. Наши сътрудници ще се свържат с включените в извадката домакинства по телефон или имейл.

 За целта попадналите в изследванията домакинства ще получат уведомителни писма от отдел „Статистически изследвания – Разград“. В тях ще е посочено конкретното изследване, името, телефона и имейла на наш служител, както и телефони и имейли за връзка с началника на отдела и директора на ТСБ с цел избягване на телефонни измами.

Молбата ни е хората да се свържат с нас по най-удобния за тях начин за провеждане на интервюто и събиране на необходимите данни. Информация за тези изследвания и резултатите от тях може да се намери в сайта на НСИ – www.nsi.bg.

Разчитаме на добросъвестността на гражданите и предварително им благодарим за проявената отговорност!

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе