НСИ удължава сроковете за подаване на годишните отчети за дейността за 2019 година

Във връзка с приетия от 44-тото Народно събрание Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, срокът за подаване на годишните отчети за дейността (ГОД) за 2019 г. за данъчнозадължени лица по ЗКПО и ЗДДФЛ и за предприятия без дейност се удължава до 30 юни 2020 година.

Срокът за предприятията, които подават консолидиран годишен отчет за дейността (КГОД), се удължава до 30 септември 2020 година.

YouTube

Повече информация за подаване на годишните отчети за дейността на предприятията през 2019 г. можете да намерите на сайта на Националния статистически институт (www.nsi.bg), в рубриката Респонденти, Годишна отчетност за дейността на предприятията 2019.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе