Успешно приключиха три проекта в сферата на социалното предприемачество

Лудогорските общини Кубрат, Завет и Самуил успешно приключиха проекти по процедура „Развитие на социалното предприемачество”, финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Общата стойност на трите проекта е 1 014 318 лева, изцяло безвъзмездна помощ. Това ни информират от ОИЦ-Разград.

Проектите бяха фокусирани към подобряване на качеството на живот на уязвимите групи (хора с увреждания, в неравностойно положение и други социално изключени лица), и към подпомагане изпълнението на общински дейности по благоустрояване и озеленяване, необходими за задоволяване потребностите на общините и техните  граждани.

В изпълнение на проектните дейности бе извършено психологическо подпомагане и мотивиране, социална и професионална интеграция на лица от уязвимите групи, с цел насърчаване участието им на пазара на труда и създаване на умения за успешно справяне на работното място и адаптиране към работните условия при включването им в заетост.

Проведени бяха професионални обучения по професия „Работник в озеленяването”, специалност „Озеленяване и цветарство” и по професия „Помощник в строителството”, специалност „Основни и довършителни работи”.

В трите общини бяха създадени нови социални предприятия с предмет на дейност  „Озеленяване и благоустройство”. На успешно приключилите курсовете за професионална квалификация в новосъздадените предприятия бе осигурена заетост за период от 12 месеца, в която бяха включени общо 82 безработни.

Устойчивостта на резултатите ще се гарантира чрез продължаване функционирането на социалните предприятия и запазване на част от работните места.

Областен информационен център – Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

RazgradNews призовава всички съграждани да спазват стриктно предпазните мерки на правителството! Изолацията е най-ефикасното спасение! Стойте вкъщи!

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Присъедини се към нашите Facebook групи

Новини Разград
Новини Завет
Новини Исперих
Новини Кубрат
Новини Лозница
Новини Цар Калоян
Новини за Лудогорец
ЖК "Орел" - гр. Разград
кв. Бели лом - Разград
ЖК "Освобождение" - Разград
Новини - Североизточна България
Пътна обстановка и ПТП-та в област Разград
Върни се горе