До края на май МИГ Завет – Кубрат приема проекти за инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности

Местна инициативна група Завет – Кубрат обяви прием на проектни предложения по мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности” от…

Финансират 51 проекта за подобряване на обществената и социалната инфраструктура по „Красива България”

51 проектни предложения за подобряване на обществената среда и социална инфраструктура са одобрени за финансиране през 2022 г. по Проект…

ОИЦ – Разград представя възможности за финансиране на проекти на 23 февруари

Областен информационен център – Разград организира онлайн информационна среща на тема „Възможности за финансиране на проекти”. Събитието ще се проведе на 23 февруари 2022 г.…

Фонд „Научни изследвания“ финансира с 1,7 млн. лв. проекти за научни изследвания, свързани с пандемията от коронавирус

Общо 11 проекта за фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства, свързани с пандемията от COVID-19, ще бъдат финансирани от Фонд…

Гражданите избират какви проекти да се реализират в следващите години от Община Разград чрез онлайн анкета

Започна разработването на План за интегрирано развитие на Община Разград 2021-2027 г. Това е основен инструмент за планиране, програмиране, управление…

Успешно приключиха три проекта в сферата на социалното предприемачество

Лудогорските общини Кубрат, Завет и Самуил успешно приключиха проекти по процедура „Развитие на социалното предприемачество”, финансирана от Оперативна програма „Развитие…

Управителният съвет на Обществен дарителски фонд за Разград представи своята дейност и проекти за 2020 г.

Управителният съвет на Фондация „Обществен дарителски фонд за Разград“ представи пред ръководството на Община Разград своята дейност досега и проектите,…