До края на май МИГ Завет – Кубрат приема проекти за инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности

Местна инициативна група Завет – Кубрат обяви прием на проектни предложения по мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности” от…

Финансират 51 проекта за подобряване на обществената и социалната инфраструктура по „Красива България”

51 проектни предложения за подобряване на обществената среда и социална инфраструктура са одобрени за финансиране през 2022 г. по Проект…