ЕС предложи как безопасно да се завърнем на работното място

Снимка: pixabay.com

Как да се гарантира здравето и безопасността на работниците, когато те се завърнат на работното си място? Този важен въпрос занимава много работодатели, като държавите от ЕС планират или извършват вече постепенно завръщане към работа след коронавируса.

В отговор на това Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) публикува днес насоки относно завръщането на работа.

Комисията придава огромно значение на това да се гарантира, че работниците могат да се завърнат на работното място в безопасна и здравословна среда. Ето защо публикуваните днес насоки представляват съществен принос на ЕС през този важен период. Те също така съдържат връзки към национална информация за конкретни сектори и професии.

Насоките обхващат няколко области:

  • оценка на риска и подходящи мерки;
  • участие на работниците;
  • полагане на грижи за работниците, които са били болни;
  • планиране и обучение за бъдещето;
  • поддържане на добра информираност;
  • информация за сектори и професии.

В насоките, изготвени от EU-OSHA в сътрудничество с Европейската комисия, също бе използван приносът на тристранния Консултативен комитет за безопасност и здраве на работното място и Комитета на старшите инспектори по труда. Те ще бъдат актуализирани редовно с надеждна информация според развитието на ситуацията.

RazgradNews призовава всички съграждани да спазват стриктно предпазните мерки на правителството! Изолацията е най-ефикасното спасение! Стойте вкъщи!

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе