Над половин милион посещения в Системата за сигурно електронно връчване през април 2020 г.

Над половин милион са посещенията през април 2020 г. в Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) поддържана от Държавна агенция „Електронно управление“. През март тази година техният брой е 110 хиляди, 55 хиляди през февруари и близо 60 хиляди през януари. Над 1 500 000 граждани са достъпили ССЕВ от 2017 г. до момента, като за целта са се автентикирали през Системата за еАвтениткация на ДАЕУ и са посетили Портала за достъп до електронни административни услуги.

Четири пъти е нараснал броят на изпратените през Системата съобщения през април, спрямо месец март тази година – 80 494 към 18 149. За сравнение, през януари тази година през ССЕВ са изпратени 15 715 съобщения.

Над 14 пъти е ръстът на регистрираните физически, юридически лица, лица, осъществяващи публични функции и организации, предоставящи обществени услуги.  През април техният брой е бил 7 892 души, спрямо 589 през март. През януари тази година регистрираните са били едва 107.

От началото на годината, с всеки месец в пъти се увеличава потреблението на електронни услуги, особено в периода на извънредно положение.

Razgrad News призовава всички съграждани да спазват стриктно предпазните мерки на правителството! Изолацията е най-ефикасното спасение! Стойте вкъщи!

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе