Възможностите за област Разгрд, които проект „Студентски практики – фаза 2“ предлага

В настоящата извънредна ситуация, когато много от ежегодните програми на Агенцията по заетостта към Министерството на труда и социалната политика, като „Старт в кариерата“, „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания“, регионални програми за заетост и обучение все още не се финансират, Областният управител Гюнай Хюсмен определя като особено подходящ и актуален инструмент за провеждане на политики в сферата на образованието и заетостта, проект „Студентски практики –  фаза 2“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Той призовава младите хора, както и общинските администрации, институциите, бизнеса и неправителствения сектор в област Разград да използват възможностите, които предоставя проект „Студентски практики – фаза 2”.

Бенефициент на проекта е Министерството на образованието, младежта и науката и се изпълнява в партньорство с всичките 43 висши училища в България, създадени в съответствие със Закона за висшето образование. Бюджетът на проекта е 46 000 000 лева. Срокът на изпълнение на проекта е до 12.05.2023  г.

Целта на проекта е създаване на условия за придобиване на практически опит от студентите от висшите училища в реална работна среда в съответствие с потребностите на пазара на труда. За всяко успешно приключило и потвърдено практическо обучение студентът получава стипендия в размер на 600 лева.

Студентите и работодателите, които желаят да участват в “Студентски практики-фаза 2”, трябва да се регистрират в електронната платформа на адрес: https://praktiki.mon.bg.  

Областна администрация Разград се включи активно в първата фаза на проекти, като редица студенти проведоха успешно практика в институцията.

Днес учебната си практика стартира първия студент в Областна администрация Разград, който изучава психологическо консултиране в Бургаския свободен университет и ще бъде сътрудник в Областния кризисен щаб за борба с коронавируса и ще помага за инициативата на администрацията за предоставяне на безплатна психологическа подкрепа на нуждаещи се жители на област Разград. Дейностите по практиката ще се извършват дистанционно. Налични са и актуални обяви за учебни практики за студенти от професионални направления „Психология“, „Социални дейности“, „Администрация и управление“ и „Икономика“, ще бъдат обявени и нови позиции.

Настоящата ситуация е подходяща за провеждане на учебни практики и поради това, че студентите прилагат онлайн обучение в университетите си и биха имали време и възможност за осъществяване на дистанционни учебни практики.

От началото на втората фаза на проекта досега са обявени 9 места за студентски практики в 7 институции и организации в област Разград.

Областният управител изрази мнение, че проектът за ограничаване на процеса на напускане на младите хора на област Разград и за изграждане на устойчива връзка между образователната система, администрацията и бизнеса.

Razgrad News призовава всички съграждани да спазват стриктно предпазните мерки на правителството! Изолацията е най-ефикасното спасение! Стойте вкъщи!

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе