Възможностите за област Разгрд, които проект „Студентски практики – фаза 2“ предлага

В настоящата извънредна ситуация, когато много от ежегодните програми на Агенцията по заетостта към Министерството на труда и социалната политика,…