Две номинации за наградата на името на Никола Икономов и една за „Златен Пегас” бяха утвърдени на заседание на две постоянни комисии към ОС-Разград

При спазване на противоепидемични мерки във връзка с разпространението на световната пандемия COVID-19 бяха проведени вчера четири заседания на постоянни комисии към Общински съвет-Разград. На тях бяха обсъдени общо 11 докладни записки, които ще се разгледат и по които ще се вземе решение на сесията на местния парламент на 22 май. Във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка тя ще се проведе в стола на ОП”Ученическо и столово хранене и почивно дело”, където има по-добра възможност за спазване на мерките, разпоредени от заповедите на Министъра на здравеопазването.

Самостоятелно заседание проведе вчера комисията по околна среда, селско, горско, водно и ловно стопанство, а съвместно заседаваха – комисията по бюджет, финанси и икономическа политика заедно с комисията по социална политика, трудова заетост и здравеопазване, комисията по образование и наука заедно с комисията по култура, културно-историческо наследство и духовни ценности, както и комисията по управление на общинската собственост заедно с комисията по законност, превенция на корупцията, контрол на решенията, предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации.

YouTube

10 от 11-те докладни получиха одобрение на заседанията на комисиите. Не бе приета докладната на групата съветници от ДПС за предприемане на мерки за защита на гражданите и бизнеса, и справяне с икономическите последици, вследствие обявеното извънредно положение и усложнена епидемиологична обстановка. Аргументите на съветниците, които не подкрепиха тази докладна, бяха свързани с факта, че част от предложените мерки се припокриват с приетите на предходната сесия по предложение на Кмета Денчо Бояджиев мерки, а за приемането на друга част по закон се изисква промяна на наредби на Общинския съвет, което не е предложено в докладната.

Друга от докладните бе приета с допълнение от общинските съветници. Тя е свързана с определяне на представител на Община Разград в Общо събрание на акционерите на МБАЛ”Св. Иван Рилски”-Разград, което ще се проведе на 10 юни. На заседанието на комисиите бе решено представителят, както и пълномощията как да гласува, да бъдат определени на сесията на Общинския съвет, а дотогава Кметът Денчо Бояджиев да изиска от ръководството на болницата материалите за Общото събрание, свързани с финансовите параметри на дружеството.

Единодушно бе решението на комисиите по образование и по култура, културно-историческо наследство и духовни ценности за утвърждаване на номинациите за наградите, които по традиция се връчват на 24 май – Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост. В заседанието участваха и представители на други институции, работещи в сферата на културата и образованието. Предложението за удостояване с наградата „Златен Пегас”, която се връчва за значим принос в развитието на българската национална култура в областта на литературата, визуалните изкуства, театър, музиката, танцовото изкуство, публицистиката, журналистиката и архитектурата, бе направено от Инициативен комитет с председател Димитър Петров. Номинацията е на журналиста и краевед Божидарка Златарева – за оригинален и значим принос за развитието на българската национална култура, и за издигане и утвърждаване на престижа на град Разград.

Предложенията за наградата на името на Никола Икономов бяха две: за учителката Донка Дюлгерова – за дългогодишна и всеотдайна работа като учител и 100-годишния й юбилей и за секретаря на НЧ”Бузлуджа 2010” Емилия Русева – за изключителни постижения в областта на културата в Разград. И двете бяха утвърдени единодушно, като по-подробно бе обсъдено предложението за Донка Дюлгерова във връзка с това, че през 2016 г. тя е получила наградата на името на Никола Икономов. Кметът Денчо Бояджиев обясни, че като градоначалник е длъжен да уважи предложението на Инициативния комитет, предложил г-жа Дюлгерова, а решението е на общинските съветници. Той уточни обаче, че в Правилника за символите, почетните звания, наградите и паметните знаци на Община Разград, приет от Общинския съвет, няма ограничения относно това колко пъти може един заслужил гражданин да получи този приз. Обсъдена бе възможността г-жа Дюлгерова да получи друга награда – Плакет на Община Разград – но с оглед значимия й принос за образоването в региона и достолепния юбилей, който отбелязва на 22 май, съветниците от двете комисии и представителите на останалите институции единодушно решиха столетничката да получи отново наградата на името на Никола Икономов. По време на дискусията възникна и предложение общинските съветници, които работят в сферата на образованието, да поздравят своята колежка, като съберат помежду си определена финансова сума.

Макар към момента на заседанията на комисиите все още да не бяха обявени противоепидемичните мерки във връзка с усложнената епидемична обстановка в село Ясеновец, общинският съветник от това населено място Ахмед Ахмедов не присъства на заседанията. Той изпрати до Общинския съвет уведомление, че с оглед епидемичната обстановка в населеното място и макар да си е направил PCR-тест и той да е отрицателен, смята за отговорно поведение да не поставя на риск колегите си от местния парламент и по тази причина да не участва в заседанията.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе