Средната работна заплата в Разградско е нарастнала с над 10% за една година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Разград към края на месец март 2020 г. са 25.0 хиляди. Спрямо края на декември 2019 г. наетите лица намаляват с 3.8%, а в сравнение със същия период на предходната година намалението е с 5.6%.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към 31.03.2020 г. в обществения сектор са 8.2 хиляди, а в частния – 16.8 хиляди. Спрямо края на декември 2019 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 0.1%, а в частния сектор намаляват с 5.5%. В сравнение със същия период на предходната година наетите лица в обществения сектор намаляват с 1.6%, а в частния сектор – с 7.5%.

YouTube

В структурата на наетите лица по икономически дейности в края на месец март 2020 г. не се наблюдават съществени изменения спрямо същия период на предходната година. Най-голям е относителният дял на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 26.8%, „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 15.0% и „Образование” – 11.1%.

През първото тримесечие на 2020 г. средната брутна месечна работна заплата за област Разград нараства с 10.3% спрямо същия период на 2019 г. и достига 1120 лв. Спрямо предходното тримесечие е отчетено намаление с 0.1%. В обществения сектор получават средно 1094 лв., а в частния – 1132 лв.

Най-високо средно месечно трудово възнаграждение през първото тримесечие на 2020 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Култура, спорт и развлечения“, „Държавно управление“ и „Образование“.

По размер на средната брутна заплата, през пърчото тримесечие на 2020 г., област Разград е на 8-мо място сред областите в страната. Най-високо е заплащането в областите

София (столица) – 1805 лв., София – 1249 лв. и Враца – 1215 лв., а най-ниско в Благоевград – 867 лв., Видин – 874 лв. и Силистра – 912 лв.

Методологични бележки

Данните са получени от тримесечното Наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, което има за цел да изследва текущото състояние и динамика на основни аспекти на пазара на труда. Наблюдението е репрезентативно, като се използва стратифицирана случайна извадка от предприятия. Генералната съвкупност се стратифицира по следните критерии: териториален признак – 28 административни области, икономическа дейност по КИД-2008, размер на предприятието според броя на наетите лица.

Методологията на тримесечното наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, както и актуални данни, могат да бъдат намерени на сайта на НСИ.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе