Общинският съвет в Кубрат се събира на 27 май

Общински съвет – Кубрат ще проведе заседание, което ще се състои на 27.05.2020 г. (сряда) от 14.00 часа в Ритуалната зала при НЧ „Св.Св. Кирил и Методий“ в Кубрат и ще протече при следния дневен ред:

1. Приемане на Годишен финансов отчет за 2019 г. на “Кубратска гора” ЕООД гр. Кубрат.

YouTube

2. Трансформиране на целевата субсидия за капиталови разходи по чл.50 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. в целеви трансфер за финансиране разходите на Община Кубрат за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа.

3. Обявяване на имот публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост в с. Точилари.

4. Разпореждане с общински имот в с. Сеслав

5. Определяне на мандата за гласуване на представителя на Община Кубрат в редовното Общо събрание на СНЦ “МИГ Завет – Кубрат“.

6. Определяне на представител на община Кубрат в редовно годишно общо събрание на акционерите на „МБАЛ „Св. Иван Рилски” – Разград” АД, гр. Разград, както и неговият мандат за гласуване.

7. Удостояване с награда „Зрелостник на годината“.

8. Разни.

Комисиите към местния парламент ще заседават ден по-рано от 13.00 часа в сграда на Община Кубрат.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе