В Кубрат дебатираха за проблемите с уличната мрежа и пътища

В Кубрат се проведе редовно заседание на местния общински парламент. То протече при спазване на социална дистанция и противоепидемични мерки във връзка с разпространението на коронавирусната инфекция – съобщават от пресцентъра на общинската администрация в лудогорския град.

Още в началото на общинската среща съветниците приеха финансовия отчет за 2019 г. на „Кубратска гора“ ЕООД, след което одобриха докладна записка за трансформиране на целевата субсидия за капиталовите разходи за 2020 г. в целеви трансфер за финансиране разходите на Община Кубрат за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа. Тук постъпиха запитвания за начина на определение критериите относно кои улици от общинската улична мрежа да бъдат асфалтирани и рехабилитирани и на какъв принцип се разпределят целевите средствата. В отговор на запитването стана ясно, че определянето за неотложни ремонти на общински пътища и на улична мрежа се извършва от техническо лице към местната управа и чрез съдействието на кметовете по населени места. Като основни критерии за асфалтиране на улици бяха посочени тяхното състояние, брой на живеещи, големина, свързването на населени места към европейски проекти за пътища и други. Като аргумент бе посочен и такъв за цялостна липса на асфалт на някой улици от общинската мрежа.

По темата отношение взеха кметът на село Юпер Петър Петров и кмета на село Беловец Гюлнур Мустафова. С оглед на постъпилите държавни капиталови средства ремонтите ще продължават, увери кметът Алкин Неби. Запитващите се обединиха около мнението, че финансовите средствата са наистина недостатъчни за всички улици, но поискаха по-ясни критерии при изготвянето на проектите за ремонт на улици и пътища от общински характер. Относно тази точка от Земеделски народен съюз (ЗНС) постъпи и предложение за изготвянето на систематична изследователска методика за състоянието на всички улици и общински пътища. По предложението предстои да се работи. На заседанието беше прието решение за обявяване на имот публична общинска собственост, за имот частна общинска собственост в село Точилари, като бе прието решение за разпореждане с общински имот и в село Сеслав. След постъпила докладна общинарите определиха мандата за гласуване на представителя на Община Кубрат в редовното Общо събрание на СНЦ „МИГ Завет – Кубрат“, след което определиха представител, в лицето на кмета на Алкин Неби, в редовно годишно общо събрание на акционерите на МБАЛ „Св. Иван Рилски“ в Разград. На заседанието съветниците одобриха вече удостоените четирима отличници с наградата „Зрелостник на годината“, които ще припомним, бяха наградени на официална церемония по-рано във връзка с празничния 24 май – Ден на Кубрат. Предстои да бъде разгледано и предложение, относно провеждането на заседанията на Общинския съвет, което предлага те да се провеждат всеки последен петъчен ден на месеца. Заседанието се проведе в присъствието на 20 общински съветници.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе