Oтворeни са ценовите оферти на кандидатите за изпълнител на ремонта на 73 км второкласни пътища

Отворени са ценовите оферти на допуснатите участници в обществената поръчка за избор на изпълнител на рехабилитацията на 26,9 км от път II-53 Поликраище – Елена – Сливен и на 46,7 км от път II-23 Русе – Кубрат. Проектите ще се финансират със спестения финансов ресурс и осигурените допълнително 40 млн. лв. от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Обществената поръчка е в обособени позиции. В позиция №1 е 26,9-километров участък от второкласния път II-53 Поликраище – Елена – Сливен (от км 34+400 до км 46+290 и от км 72+200 до км 87+301). Второкласният път свързва община Елена с областите Велико Търново и Сливен и осъществява връзката между Северна и Южна България чрез прохода Вратник.

Отворена е ценовата оферта на :

  • „ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ – СЛИВЕН“ ЕООД – 23 147 246,62 лв. без ДДС.

В обособена позиция №2 е 21,5-километрова отсечка от второкласния път II-23 Русе – Кубрат (от км 0+030 до км 21+550). В обособена позиция №3 е 25,2-километров участък от път II-23 (от км 21+550 до км 46+771). Второкласният път осигурява връзката между областите Русе, Разград и Силистра и е най-прякото трасе за жителите от Исперих и Кубат с трите областни града.

За обособена позиция №2 е отворена ценовата оферта на:

  • „ИСА 2000“ ЕООД – 19 132 251,17 лв. без ДДС.

За обособена позиция №3 е отворено ценовото предложение на:

  • ДЗЗД „КУБРАТ“ с участници: „Автомагистрали – Черно море“ АД и „Автомагистрали Хемус“ АД – 18 589 353,45 лв. без ДДС.

С рехабилитацията на отсечките ще бъдат трайно подобрени технико-експлотационните характеристики на пътя и ще се създадат безопасни условия за движение, намаляване на пътнотранспортните произшествия и времето за пътуване.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе