Отчита се спад в безработицата за месец май в Разградско

Равнището на безработица за страната по официални данни на Агенцията по заетостта към 31.05.2020 г. е 9%. Равнището на безработица е преизчислено на база новото икономическо активно население на възраст 15-64години, според преброяването на населението през февруари 2011 г.

Свободните работни места и постъпилите на работа са общо за първичния и вторичния трудов пазар.

Регистрирани безработни лица в общините Разград, Цар Калоян и Лозница са 2549. Отчита се намаление на безработицата спрямо предходния месец със 53 лица или 2,07% и увеличение спрямо май 2019 г. със 613 човека (24,04%).

По възраст:

 • до 24 г. – 5,21% /при 5,2% за предходния месец/;
 • от 25 до 29г. – 7,53% / 7,34% за предходния месец
 • от 30 до 49 г. – 45,35% / 45,15% за предходния месец;
 • над 50 г. – 41,89% /42,31% за предходния месец.

По професионален признак:

 • с работнически професии – 31,42% /при 32, 01% за предходния месец/;
 • сппециалисти – 24,59% /23,49% за предходния месец;
 • без квалификация– 43, 97% / 44,4% за предходния месец.

По признак образование:

 • с висше образование – 11,37% /при 11,14% за предходния месец/;
 • със средно специално и професионално образование – 43,50% /43,19%/;
 • със средно общо образование – 7,68% /8,3%/;
 • с основно и по-ниско образование – 37,03% /37,35%/.

Без квалификация са 1121 лица или 43,97%. Това е намаление с 37 лица (3,3%).

Новорегистрираните безработни лица в трите общини (Разград, Цар Калоян и Лозница) са 219 лица. Тук се отчита намаление с 291 лица спрямо предходния месец.

Обявените свободни работни места през месеца са 176. От тях по програми и мерки за заетост са заявени 38 (21,6% от всички заявени места). Това е увеличение с 8 спрямо предходния месец.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе