За тринадесети път ще се проведе национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски“ – Русе 2020

Община Русе, Общински детски център за кутлура и изкуство и Фондация „Русе – град на свободния дух“ обявяват статут на ХІІІ Национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски“ – РУСЕ`2020

В конкурса могат да участват ученици от 2 до 12 клас, които творят в областта на художествената литература и журналистиката.

За първа възрастова група и в двата раздела темата е една: „СПЕЧЕЛИХМЕ ЕДИН ПРИЯТЕЛ, А ТОВА НЕ Е МАЛКО“. Темите за втора и трета възрастови групи по раздели: „БЯЛА ЛЯСТОВИЧКА. ИМА ЛИ Я!“ – за литературно творчество; и „ВРЕМЕТО Е ЖЕСТОКО“ – за журналистика.

Темата за първата възрастова група в двата раздела на конкурса се посвещава на 100-годишнината от рождението на Джани Родари. Темата за литературния раздел на конкурса /ІІ -ра и ІІІ-та възрастова група/ се посвещава на 140-ата годишнина от рождението на Йордан Йовков. Темата за раздела „Журналистика“ /ІІ -ра и ІІІ-та възрастова група/ е с посвещение на 125-ата годишнина от рождението на Гео Милев.

Целта на конкурса е развиване на творческото въображение и талант, укрепване на човешките ценности – родолюбие, човечност, доброта, взаимно уважение, признателност, патриотизъм, етническа толерантност, отговорност, споделяне на литературни дарби и създаване на творчески контакти.

Конкурсът се обявява в два раздела:

І. Литературно творчество –

А. Поезия

Б. Проза /разказ, приказка/
 Литературни есета няма да се разглеждат от журито.

ІІ. Журналистика –

А. Индивидуална /журналистическо есе, репортаж, интервю, коментар, фейлетон или друг публицистичен жанр/

Б. Колективна /ученически екип/

РЕГЛАМЕНТ:

А. За раздел литература:

 • Право на участие имат всички ученици от 2-ри до 12 клас, разделени в три възрастови групи:
  Първа група – до IV клас
  Втора група – от V до VII клас
  Трета група – от VIII до XII клас

Възможно е участието и в двата литературни рода /лирика и епос (художествена проза)/, както и в двата конкурсни раздела /литературно творчество и журналистика/ с по ЕДНО авторско произведение, което не е награждавано в други конкурси.
Изисквания към разказа и приказката – да бъдат до 2 /две/ печатни страници (шрифт Times New Roman 12, междуредово пространство 1,5).

Б. За журналистическия раздел:

1. Индивидуално участие:

 • Право на участие имат всички ученици от 2-ри до 12 клас, разделени в три възрастови групи:
  Първа група – до IV клас
  Втора група – от V до VII клас
  Трета група – от VIII до XII клас

Всеки млад автор може да участва с по ЕДИН материал в най-много ДВА журналистически жанра /примерно: интервю и коментар, есе и репортаж, фейлетон и есе и т.н./.

Материалите да са до две печатни страници (Times New Roman 12, междуредие 1,5), като може да са публикувани, но не и участвали в конкурси.

2. Колективно участие:

 • Право на участие имат ученически екипи от различни възрасти, които представят колективно създадени журналистически материали.

Възможно е екипите да участват и с повече от един материал в различни журналистически жанрове /например: репортаж, интервю, фоторепортаж, коментар, анализ и т.н./, които не са награждавани в други конкурси.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В ДВАТА РАЗДЕЛА:

1. След всяко конкурсно произведение трябва да има следната информация: име и фамилия, дата на раждане на автора/авторите, клас, училище, читалище, клуб, извънучилищно звено и др., селище, точен адрес, електронна поща, телефон за връзка.

2. Участниците в конкурса трябва да изпратят своите творби най-късно до 9 октомври 2020 г. на АДРЕС:

Общински детски център за култура и изкуство
гр. Русе 7005, кв. „Здравец“, ул. „Околчица“ 9
За Тринадесетия национален конкурс „Стоян Михайловски“

и по интернет на адрес: [email protected]

За допълнителна информация: тел. 082 845 471; 082 845 734; 0878 822 351

КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ:

1. Журито ще класира изпратените творби до 20 октомври 2020 г., а организаторите ще уведомят класираните автори и колективи на 24 октомври 2020 г. Списък с наградените ще бъде публикуван в интернет страницата на конкурса http://mihailovski.ekip101.com

2. Заключителният етап на Тринадесетия национален конкурс „Стоян Михайловски“ и Церемонията по награждаването ще се състоят в гр. Русе на 31 октомври 2020 г. /събота/. Организаторите ще публикуват програмата и поканата към наградените участници допълнително.

3. Ще бъдат раздадени грамоти и предметни награди /плакети и пластики/ по раздели, жанрове и възрастови групи.

В двата раздела – ЛИТЕРАТУРА И ЖУРНАЛИСТИКА, във всяка от възрастовите групи, ще има класиране за първа, втора и трета награда и поощрения. Първа, втора и трета награда ще бъдат присъдени и на творчески екипи.

Ще бъде връчена и ГОЛЯМА награда /по една в двата раздела – за литературно творчество и за журналистика/. Със съдействието на Фондация „Русе – град на свободния дух“ носителите на големите награди ще получат и парична премия в размер на 100 лв.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе