В петък ще се проведе уебинар на тема „Нетрадиционни зърнени култури и тяхното отглеждане“

На 10.07.2020 г. (петък) ще бъде организиран уебинар на тема „Особености при отглеждане на нетрадиционни за страната зеленчукови култури – специфика при торене и сортови технологични решения“. Събитието е отворено за представители на всички заинтересовани страни в областта на земеделието.

Уебинарът се организира от Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) със съдействието на Института по зеленчукови култури (ИЗК) „Марица“ – гр. Пловдив.

Лектори на събитието ще бъдат проф. д-р Хриска Ботева и гл.ас. д-р Цветанка Динчева от ИЗК „Марица“ – гр.Пловдив, научен отдел „Технологии в зеленчукопроизводството“ с основен предмет на дейност: усъвършенстване на системите за интегрирано и органично производство, осигуряващи устойчиво и конкурентно развитие на зеленчукопроизводството.

Основните теми, които ще бъдат представени на уебинара са:

Особености при отглеждане на нетрадиционни за страната зеленчукови култури:
– едногодишни – манголд, пащърнак и кейл;
– многогодишни – аспержи, артишок, ревен и девисил.

Специфични изисквания на отделните култури към хранителни вещества – схеми на
торене.

Събитието се организира по проект NEFERTITI, финансиран по Програма Хоризонт 2020, в рамките на мрежа № 7 „Повишаване ефективността при използването на хранителните вещества в градинарството“. Проектът Свързани в мрежи европейски ферми за стимулиране на взаимното обогатяване на знанията и използването на иновации чрез демонстрации “ (NEFERTITI) е уникална мрежа (одобрена за финансиране по програма „Хоризонт 2020“), включваща 32 партньори и координирана от Института по земеделски технологии (Association de Coordination Technique Agricole (ACTA)) – Франция.

Допълнителна информация може да бъде намерена на уебсайта на проекта: www.nefertitih2020.eu.

Главните: цели на мрежа № 7 „Повишаване ефективността при използването на хранителните вещества в градинарството“ са: да се подобри ефективността на хранителните вещества и качеството на продукцията в градинарството; да се придобият нови знания в областта на храненето и да обменят добри практики и технологични решения; да се сведат до минимум емисиите на вредни газове и да се практикува щадящо околната среда производство.

Хъб България на мрежа № 7 е група за взаимно споделяне на иновации, технологии и найдобри практики за хранене на растенията, с цел повишаване на ефективността на използването на хранителни вещества и опазване на околната среда. Той е изграден на национално ниво, като са включени земеделски производители от различни части на страната и от различни сектори на производство на плодове и зеленчуци. В него участват фермери, съветници, изследователи и научни работници от секторите овощарство и зеленчукопроизводство, сдружения на земеделски производители, неправителствени организации и участници при формирането на политиките в тази област.

В хъба се се наблюдават експерименти в изследователските институти и демонстрационни ферми относно торенето на плодовете и зеленчуците. Организират се и демонстрационни събития, на които се канят фермери, съветници, изследователи и научни работници за видят резултатите. Не само се демонстрират нови практики, но и се провеждат теоретични лекции, чрез които да се получи по-добро разбиране на основните принципи на усвояване на хранителните вещества. Всички тези събития дават възможност на земеделските производители и другите участници да споделят знания и опит.

Цел на уебинара: Разпространение на знания относно технологичните особености при отглеждане на различни нетрадиционни за страната зеленчукови култури – аспержи, артишок, манголд, кейл, ревен, пъщарнак и др. Запознаване на участниците със спецификата на всяка една култура и изисквания за торене.

Начален час на уебинара: 13.30 часа

Краен час на уебинара: 15.45 часа

Участието в уебинара е безплатно, но е необходима предварителна регистрация! Регистрацията може да направите на следния линк: https://forms.gle/FKYU49tvmBB8aUAMA

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе