Стартира разработване на План за интегрирано развитие на община Завет 2021-2027 г.

В изпълнение на Закона за регионалното развитие и в отговор на предизвикателствата пред новия програмен период на ЕС, Община Завет започна разработването на План за интегрирано развитие на общината за периода 2021-2027 г. /ПИРО/
 
Планът е основен инструмент за планиране, програмиране, управление и ресурсно осигуряване на развитието на общината през следващите седем години. Като стратегически документ, той обвързва сравнителните предимства и потенциал на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети, свързани от общия стремеж за устойчиво развитие, по-добра обществена среда и по-висок жизнен стандарт на хората в общината.
 
Участието на гражданите в процеса по изработването на ПИРО е изключително важно и би гарантирало неговото качество, реалистичност и широка обществена подкрепа.
 
Мнения и предложения до екипа, който разработва Плана за интегрирано развитие на община Завет за периода 2021-2027 г., може да изпращате на ел. поща:[email protected].
 

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе