Проведе се работна среща на управителния съвет на Сдружението на зърнопроизводителите в Лудогорието

Днес, 6 август 2020 г., Областният управител на област Разград Гюнай Хюсмен беше официален гост на проведеното редовно заседание на управителния съвет на Сдружението на зърнопроизводителите в Лудогорието.

Целта на поканата г-н Хюсмен да участва в заседанието според председателя на управителния съвет на сдружението Мариела Йорданова бе Областният управител да бъде запознат с актуалните проблеми в сектора на зърно производството.

YouTube

Тема на разговорите беше проблемът с екстремалните климатични условия през настоящата година. Изразена беше тревога от пораженията, които нанася сушата върху посевите и щетите, които понасят земеделците в област Разград от това.

Управителният съвет реши да препоръча на Националната асоциация на зърнопроизводителите да бъдат събрани данни за добивите по видове култури и по землища и ползватели, за да се придобие ясна представа за ситуацията в областта ни и респективно в страната и да бъде направен обективен анализ, за да се препоръчат и вземат адекватни мерки.

Управителният съвет изрази общо становище, че е против приемането на законопроекта на коалиция Обединени патриоти“ за въвеждане на данъчно облагане на физическите и юридическите лица, които имат повече от 20 хиляди декара земеделска земя  и предлагат правилата и взаимоотношенията в сектора да бъдат решавани не на парче, а да бъдат уредени с общ фундаментален закон.

Обсъден беше и въпросът за плащанията от страна на зърнопроизводителите за ползване на полските пътища, които са общинска собственост. Предстоят разговори с общински администрации и Общински съвети за решаване на възникнали проблеми с неправомерно определени според сдружението такси, над средно рентните плащания.

Областният управител изрази готовност за съдействие за решаване проблемите на зърнопроизводството, като основен сектор в икономиката на област Разград, създаващ голяма част от брутния вътрешен продукт.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе