БНБ пуска нова банкнота от 5 лева

Национална агенция за приходите е партньор на БНБ в комуникационната кампания по повод пускането в обръщение на последната банкнота от новата серия, която е с номинална стойност 5 лева и емисия 2020 г. Банкнотата ще е в обръщение от 4 септември 2020 г. като законно платежно средство.

Общият дизайн и основните елементи на банкнотите от новата серия се запазват без съществени изменения спрямо тези, които са в обръщение. Промените са свързани с въвеждането на нови защитни елементи:

YouTube

Допълнителен знак за незрящи граждани – състои се от една дебела и девет тънки линии, разположени под ъгъл на двете къси страни на банкнотата. Холограмна лента с оптични ефекти – редуващи се при промяна на ъгъла на наблюдение изображения на жътварка и стилизирано цвете; цветен холограмен портрет на Иван Милев; изображения на „изправен коронован лъв“ с динамичен ефект и обемно триизмерно изображение на цифрата „5“. Осигyрителна нишка – вградена в хартията, частично излизаща на сектори от обратната страна, със светъл повтарящ се текст „БНБ 5“ и с вертикален динамичен ефект, променяща цвета си от червено към зелено. Изображението на повтарящия се текст „БHБ 5“ се чете от лицевата страна при поставянето на банкнотата срещу източник на светлина.

Банкнотите с номинална стойност 5 лева, емисии 1999 г. и 2009 г., продължават да бъдат в обръщение заедно с банкнотите с номинална стойност 5 лева, емисия 2020 г.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе