Кога ще са ваканциите на учениците през новата учебна година?

Министерството на образованието обяви ваканциите и неучебните дни през настоящата учебна година.

 • 30.10.2020 г. – 01.11.2020 г.вкл. – есенна
 • 24.12.2020 г. – 03.01.2021 г.вкл. – коледна
 • 30.01.2021 г. – 03.02.2021 г. вкл. – междусрочна
 • 03.04.2021 г. – 11.04.2021 г.вкл. – пролетна за I – XII клас
 • 08.04.2021 г. – 11.04.2021 г.вкл. – пролетна за XII клас
 • Начало на втория учебен срок на учебната 2020/2021 година: 04.02.2021 г.– I – XII клас

Неучебни дни:

YouTube

 • 19.05.2021 г.– ДЗИ по БЕЛ
 • 21.05.2021 г.– втори ДЗИ
 • 25.05.2021 г.– неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
 • 16.06.2021 г.– НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас
 • 18.06.2021 г.– НВО по математика в края на VII и на Х клас

Край на втория учебен срок на учебната 2020/2021 година:

 • 14.05.2021 г.– XII клас (13 учебни седмици)
 • 31.05.2021 г. (07.06.2021)– І – III клас (14 учебни седмици + 1 седмица за проектни дейности)
 • 14.06.2021 г.– IV – VІ клас (16 учебни седмици)
 • 30.06.2021 г.– V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
 • 30.06.2021 г.– VII – ХІ клас (18 учебни седмици)
 • 14.07.2021 г.– Х – XI клас (за паралелки с професионална подготовка)
 • 28.07.2021 г.– XI клас (за паралелки с дуална система на обучение)

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе