ОИЦ – Разград приключи есенния цикъл от открити приемни в Лудогорието

При съблюдаване на изискванията за здравна безопасност на гражданите, екипът на Областния информационен център (ОИЦ) – Разград проведе срещи на открито за жителите и гостите на седемте общини в региона.

YouTube

Събитията се състояха в периода 23 септември – 1 октомври 2020 г. Експертите от ОИЦ представиха близо 20 актуални и предстоящи възможности за финансиране на проекти от европрограмите и от национални източници за финансиране до края на годината.

Участваха над 160 представители на местните власти, бизнеса, неправителствения сектор, земеделски производители и стопани, пчелари, безработни, местни инициативни групи (МИГ), граждани и журналисти. В някои от срещите взеха участие и представители на Разградския офис на Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ).

Участниците задаваха конкретни въпроси и споделяха проблемите, които срещат в условията на пандемията от коронавируса Covid-19. Представители на местния бизнес получиха разяснения във връзка с подадени от тях проектни предложения за подкрепа по процедурите по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” за микро, малки и средни фирми.

Земеделски производители проявиха интерес за различни възможности за разширяване на дейността си, в това число за отглеждане на шафран и за изграждане и оборудване на лаборатория за изпитване на вино и спиртни напитки с евросредства. Отправено бе питане за разширяване на малък бизнес в IT сектора с европейски пари, а кандидатът бе насочен към местната инициативна група, във връзка с предстоящото обявяване на прием по мярка 6.4 от местната Стратегия за Водено от общностите местно развитие.

Във всички общини безработни граждани задаваха въпроси за възможностите за намиране на работа или самонаемане. Те бяха насочени към Бюрата по труда за включване в различни програми и мерки, реализиращи се в рамките на Националния план за действие по заетостта за 2020 г., актуални към момента.

От представители на местните власти и местните инициативни групи бе изразена неудовлетвореност от забавянето на оценките на вече подадени проекти по Програмата за развитие на селските райони, което впоследствие ще затрудни изпълнението им.

На проведените срещи, експертите от ОИЦ насочваха активни представители на местните общности да се включат с конкретни предложения и в обсъжданията на местните Планове на интегрирано развитие на общините (ПИРО), които ще имат определящо значение през новия програмен период 2021 – 2017 г.

В рамките на кампанията във всички общини бяха проведени срещи с екипи за управление и бенефициенти по проекти за напредъка и резултатите от дейностите им, във връзка с набирането на информация за подготвяната за печат четвърта брошура на ОИЦ – Разград за успешни европроекти в Лудогорието.

Навсякъде хората, с които екипът на ОИЦ се срещна, споделяха очакванията си да продължат да бъдат информирани своевременно какво се очаква от европрограмите за Лудогорието и за страната през следващите седем години.

Областен информационен център – Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

dm petroleum

Върни се горе