Представители на шест училища се включиха в магията на добротата – инициатива на МКБППМН-Кубрат- „Нека доброто почне от днес- от мен, от теб, от всички“

Инициативата е резултат от новата превантивно–образователна програма на местната комисия за 2021 година „Ценности и добродетели“ и художественото произведение „Приказка за добротата“, станало послание на кампанията. С нея МКБППМН-Кубрат поздрави учителите-партньори, активни участници в предизвикателствата на местната комисия. Началният курс от СУ „Христо Ботев“-Кубрат, ОУ „Христо Смирненски“-Кубрат, „Образователен център-Малвина“-Кубрат, ОУ „Васил Левски“-Беловец, ОУ „Свети Климент“ –Юпер и СУ „Св. Св. Кирил и Методий“-Самуил изразиха своята подкрепа, желание и готовност за участие в предстоящи съвместни събития по темата.

Предизвикателството към участниците е през годината в различни форми да се говори за добротата като най-човешката добродетел, да се търсят добрите примери и постъпки, да се пише и разказва за тях.

В края на учебната година, на открит урок по темата ще бъдат дискутирани събраните истории, разказващи за добрите хора и добрите постъпки.

По традиция съобразно темата, местната комисия изработва позитивни ученически папки с послания, кореспондиращи с темата. Новите вече са при ученици и учители, дали заявка за участие. На тях е написано: „Да споделяме хубавото! Да говорим за доброто! Да бъдем добрият пример! Да отвръщаме на доброто с добро! Да казваме „Благодаря“ за добрите постъпки на другите!

А ценностите – вяра, надежда, любов, благодарност, приятелство, обич, доброта, прошка, честност, справедливост и др. стоят изписани високо, така, както човек, носещ в себе си от тях, стои високо в очите на другите и буди винаги възхищение.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе