От Стражец започна провеждането на съвместните инициативи на Местната комисия за БППМН с училищата от общината

Първата дейност от съвместната  инициатива „Многообразието на етносите в моя роден край”, финансирана от Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните  и непълнолетните към Община Разград се проведе вчера в ОУ „Елин Пелин”-Стражец.

Работата по тази инициатива беше насочена към опознаване на  богатия български и турски фолклор, както и на фолклорния свят на ромите, за да се видят сходствата между тях. Целта е въз основа на познаването на собствения си етнос да се формира у всеки ученик чувство на гордост от принадлежността към определена етническа група, която е неразривна част от българската нация и да се създаде ефикасен модел за възпитаване на етническа толерантност и приятелство.

YouTube

Деца от различни етноси имаха възможност през последните две седмици да споделят традиции и да покажат талантите си. Бяха обособени специални кътове във фоайето на училището, в които се провеждаха занятията. В подготовката им се включиха родители, ученици и учители с лично дарени предмети.

Децата посетиха и ромска къща, където домакините ги посрещнаха с богата трапеза и увлекателно разказаха по какъв начин се празнува Гергьовден при ромите, както и за други обичаи, характерни за този етнос.

Според училищната управа застъпването на елементи от културата и традициите на малцинствата ще превърне училището в интересно място за децата и ще повиши техните умения за общуване, мотивацията им за образование, както и ангажираността на техните родители.

В общо 13 училища на територията на община Разград ще се проведат съвместни инициативи, финансирани от Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните  и непълнолетните към Община Разград, кампанията стартира от Стражец – уточни секретарят на комисията Диана Господинова.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе