Община Разград с 4 телефона за заявки за доставка на продукти от първа необходимост на възрастни и хора под карантина

Община Разград напомня, че продължава извършването на доставки на хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите) по домовете на възрастни хора над 65 години, хора с увреждания, възрастни в риск в т.ч. и поставени под карантина във връзка с COVID-19.

Услугите се предоставят по изпълняван от общината проект по процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020.

Ако гражданите желаят да използват услугите, може да направят заявка на един от четирите горещи телефона:

В Община Разград:

084 618 218 – всеки работен ден от 08:30 часа до 17:30 часа

В Домашен социален патронаж гр. Разград:

0895 561 982; 0895 561 978; 084 660 653 – всеки работен ден от 08:30 часа до 16:30 часа

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе