Община Исперих продължава изпълнението на проекта за интеграция на етническите малцинства

Община Исперих реализира проект „Социално-икономическа и образователна интеграция на етническите малцинства в община Исперих”, финансиран от оперативните програми „Развитие на човешките ресурси” и „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г.

Бюджетът на проекта е в размер на 889 979.56 лева, които са изцяло безвъзмездна помощ за бенефициента.

Специфичната цел на проекта е насочена към подкрепа за социалното включване на ученици от маргинализираните етнически малцинства чрез осигуряване на достъп до образование и обучение в девет училища на територията на общината.

През настоящата учебна година 2020/2021, при стриктно спазване на противоепидемичните мерки, във всички включени в проекта училища, продължават да се изпълняват редица дейности, сред които: провеждане на допълнително обучение по български език; организиране на допълнителни спортни занимания; предоставяне на подкрепа на кандидат-гимназисти и гимназисти за продължаване на обучение им в гимназиален етап и за успешно завършване на средно образование; мотивиране на родителите за по-активно участие в образователните процеси, както и организиране на дейности за преодоляване на негативните обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност.

В рамките на проекта са създадени и модерни клубни помещения, които са оборудвани с интерактивни устройства. За обезпечаване на планираните проектни мероприятия са закупени канцеларски материали, учебници и книги, спортни екипи и пособия, фолклорни носии. Организират се и междуучилищни прояви.

Проектът се реализира в партньорство със Сдружение „Асоциация Интегро” – гр. Разград, Професионална гимназия по селско стопанство „Хан Аспарух” – гр. Исперих, Детска градина „Слънце” – гр. Исперих. Асоциирани партньори са Агенцията по заетостта, Агенцията за социално подпомагане, Регионалната здравна инспекция и Министерството на образованието и науката.

Проектните дейности са с продължителност 21 месеца и се очаква да приключат през декември тази година.

Областен информационен център – Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]dm petroleum

Върни се горе