Д-р Надие Карагьозова модерира онлайн семинар в условията на епидемиологичната обстановка

Двудневен семинар на тема „Преодоляване на негативни стереотипи и дискриминационни нагласи чрез обмяна на опит и практики„ ръководи д-р Надие Карагьозова в онлайн платформа на 8-9 ноември тази година. Събитието се проведе по покана на директора на Обединено училище „Св. Климент Охридски“ Димитър Костов, с. Тишевица, област Враца.

В обучителния семинар участва целият педагогически екип на училището, ангажиран с изпълнението на проекта „ЕТНОкултура в училище“. Проектното предложение обхваща ученици от І до X клас. Голяма част от учащите са от ромски произход. Целта е съхраняване и развитие на културната им идентичност, като паралелно с това се формира положително отношение към етнокултурното многообразие чрез взаимно опознаване, уважение и сътрудничество. Училището има опит в  реализирането на различни проекти, насочени към повишаване на доверието към обучителната институция и създаване на позитивен интеркултурен климат. Затова защитеното училище отдавна е извоювало правото си на образец по отношение на успешна интеграция на деца от различни  малцинствени групи. За тази успешна практика на школото, БНТ посвещава филм през 2015 година. За постигнатия успех учителите посочват добрите мениджърски умения на директора и изградения екипен принцип на работа.

YouTube

С гордост директорът на училището Димитър Костов споделя: „Пред нас не стои въпросът как да интрегрираме деца с различен произход, това при нас вече се е случило. Нашата грижа сега е да надграждаме и формираме ефективен мултикултурен диалог и сътрудничество, което да улесни комуникацията между различните етноси на базата на взаимно уважение и толерантност“.

„Говорим за демокрация и хуманизиране на обществото, но за съжаление, все още сочим с пръст различния от нас и бързаме да го осъдим и да го отхвърлим.  Без ясен  отговор  остават въпросите-Какво ни пречи да приемам с разбиране и уважение, този който се отличава с друг цвят на кожата, носи име различно от нас, изповядва друга религия, принадлежи на етнос различен от нашия и др. Защо често оставаме безразлични към успехите и постиженията на представителите на различни групи и заключаваме, ако беше от тези или онези,, нещата щяха да бъдат по различни. Какво пречи общуването да бъде красиво и споделено независимо от участниците в него-дали са бели или черни, дали са християни или мюсюлмани, дали имат правилна сексуална ориентация или не..“,  се казва в изложението на лектора на форума д-р Надие Карагьозова.

С примери от действителността и световната практика срещата провокира широка дискусия, в която активност отбелязаха голяма част от участниците. Голям интерес предизвика ролевата игра „Кой да бъде спасен“. На вниманието на участниците беше предложен списък с имена на лица, които имат нужда от неотложна медицинска помощ. Участниците трябваше да изберат кой от тях да бъде спасен. За всеки от подлежащите на спасение се знаеше, че имат големи заслуги и постижения, но са с различен религиозен, етнически произход, които най-често будят неодобрение и се знаеше, че имат различна сексуална ориентация. След бурна дискусия всички участници заключиха, че  нито един лекар не трябва да се води от стереотипни нагласи и предразсъдаци и че здравето е висше човешка ценност и право на всеки един индивид е правото на качествено здраве и получаване на неотложна медицинска или друга помощ, независимо от цвета на кожата, произхода, религията и сексуалната ориентация.

В края на срещата беше посочена, че дискриминацията е една от най-големите злини, които познава човечеството и борбата срещу нея трябва да бъде постоянна и че образователната среда позволя в различни форми и дейности да  се дискутират въпроси свързани с емпатията и толерантността, които улесняват разбирането, приемането и споделяното на общо пространство с различния от нас, без допускане на омраза, напрежение и конфликти.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе