Д-р Надие Карагьозова модерира онлайн семинар в условията на епидемиологичната обстановка

Двудневен семинар на тема „Преодоляване на негативни стереотипи и дискриминационни нагласи чрез обмяна на опит и практики„ ръководи д-р Надие…