38 деца от социалните услуги в Исперихско бяха подпомогнати с компютърна техника

След реализиран проект към Министерството на труда и социалната политика Община Исперих осигури компютърна техника за 38 деца и младежи от двата Центъра за настаняване от семеен тип и Преходното жилище към КСУДС „Лудогорие“.

Проектът е на стойност 18769,92 лв. Със средствата, предоставени от Фонд „Социална закрила“, бяха закупени 9 лаптопа, 6 компютърни конфигурации, 23 таблета, 3 мултифункционални устройства (принтер и скенер), 3 рутера и заплатени такси за ползване на интернет за 4 месеца.

YouTube

С изпълнението на проекта се гарантира правото на достъп до образование на децата, настанени в социалните услуги. С устройствата те ще могат да се включат в дистанционно обучение, в случай че се наложи такова да бъде въведено в техните училища.

„При създалата се извънредна ситуация през м. март тази година, предизвикана от пандемията КОВИД-19, и в период на социална изолация, настанените в Комплекса деца и младежи изпитаха сериозни затруднения да участват в дистанционно провежданите училищни занимания поради липса на технически средства. Наличието на достатъчен брой подходящи компютърни устройства ще им осигури равни възможности спрямо техните връстници от общността“ – коментира кметът Белгин Шукри и изрази убеждение, че с подобна подкрепа децата, лишени от родителска грижа няма да изостават с учебния материал, а шансовете им за реализация на пазара на труда значително ще се увеличат.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

dm petroleum

Върни се горе