Обявени свободни работни места в област Разград към 18 януари

Бюро по труда – Разград /общините Разград, Лозница и Цар Калоян/

1 домакин, средно образование

1 психолог, висше образование, специалност “Психология”

1 логопед, висше образование, специалност „Логопедия

1 водач на мотокар, средно/основно образование, правоспособност

1 шофьор, товарен автомобил, средно/основно образование, правоспособност

1 оператор, въвеждане на данни, средно образование, компютърни умения

4 трудотерапевти, средно образование

2 рецепционисти, средно образование, владеене на английски, немски или турски език

1 машинен оператор, средно техническо образование /”Фармация”, „Химия”, „Биология” или    сходна специалност/

1 техник, енергийни системи и инсталации, средно техническо образование /”Топлотехника”, „Хладилна и климатична техника” или др.

сходна специалност/

1 инженер КИП и А, висше образование, владеене на английски език

2 работници товаро-разтоварна дейност , основно/средно образование

2  монтьор, ремонт на машини и оборудване ,средно образование

2 електротехници, промишлено производство , средно образование,спец.”Електротехника”

3 работник, разпоредител на междинни продукти, основно/средно образование

1 заварчик, основно образование, квалификация

2 лекари, образна диагностика, висше образование „Медицина”

6 медицински сестри , висше образование , бакалавър „Медицинска  сестра”

5 акушерки, висше образование

4 медицински лаборанти ,висше образование „Медицински лаборант”

16 лекари, висше образование, специалност „Медицина” /различни специалности/

2 рентгенови лаборанти, висше образование „Рентгенов лаборант”

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

– За обучение

работник, свързване горната част на обувки

 

Бюро по труда – Исперих /общините Исперих и Самуил/

3 пакеровачи, основно/средно образование

2 техник-телекомуникации, основно/средно  

 

Бюро по труда – Кубрат /общините Кубрат и Завет/

2 етикетировачи, ръчно – за работа в гр.Разград, основно образование

4  работник -сортировачи – за работа в гр.Русе, основно образование

2 техник-механика -за работа в гр. Русе, средно образование-машиностроене

9 машинни оператори, за работа в Русе, основно образование

**За  всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква педагогическа правоспособност.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]dm petroleum

Върни се горе