Заявяваме електронно тротоарно право

Снимка: Данче Бозаджиева

Създадена е възможност за електронно заявяване на т.нар. тротоарно право, което позволява използването на тротоарните площи за търговски цели. Услугата е достъпна през Портала за достъп до електронни административни услуги https://egov.bg, поддържан от Държавна агенция „Електронно управление“, в раздел „Услуги, предоставяни от общинска администрация“ под номер 1989 Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти. За да заявите услугата е необходимо да притежавате Квалифициран електронен подпис и профил в Системата „Електронно връчване“ на ДАЕУ.

Разрешение се издава за следните преместваеми обекти – за търговски и други обслужващи дейности – павилиони, кабини, маси; елементи на градското обзавеждане – спирки на масовия градски транспорт, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани, часовници и др. Преместваемите съоръжения не са трайно свързани с терена, т.е.не нарушават целостта на настилката под тях. Разрешението за поставяне е документ, с който се разрешава разполагането на посочените обекти в имоти – частна, общинска или държавмна собственост.

YouTube

Списък с присъединените до момента към услугата 75 общини, таксите и сроковете на издаване може да проверите тук.

В случай, че съответната община не е присъединена към Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги на Портала на ДАЕУ, подаването на попълнения електронен формуляр на заявлението може да се осъществи чрез Системата „Електронно връчване“.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе