Нова услуга за запазване на номера по избор на автомобилите

Собственици на автомобили, които искат да запазят номера на колата при продажбата й, вече могат да направят това след подаване на заявление и заплащане на такса в „Пътна полиция”. До сега табелите задължително се сваляха или оставаха за новия собственик на превозното средство.

Самата процедура става чрез предаване на табелите в съответния отдел на областната пътна полиция, където те се съхраняват и се предоставят при регистрация на нов автомобил на въпросния собственик. Ако това не стане в едномесечен срок, табелите ще се унищожават. Но правото върху номера ще остава валидно до шест месеца след подаването на заявлението и плащането на съответната такса според тарифата.

YouTube

Считано от 1 януари 2021 година влизат в сила промените в Тарифа № 4 за таксите при запазване на регистрационни номера:

  1. За регистрационен номер с четири еднакви цифри – 300 лв.
  2. За регистрационен номер с комбинация от цифри: „аа-вв“; „ав-ва“; „ав-ав“, където „а“ и „в“ са различни числа от 0 до 9, и за табели с регистрационен номер с комбинация от четири цифри по желание – 200 лв.
  3. За регистрационен номер с комбинация от шест букви и/или цифри по желание – 1000 лв.
  4. За регистрационен номер извън случаите на ал. 1, т. 3, 4 и 5 на чл. 26 от Тарифа № 4 – 100 лв.

С преходни и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози, в ЗДвП е създаден нов член 145 а, съгласно който преди прехвърляне на собствеността на регистрирано моторно превозно средство собственикът на прехвърляното МПС може да подаде заявление за запазване на регистрационния му номер за регистрацията на друго превозно средство от същата категория и прекратяване на регистрацията на превозното средство, като заплати такса.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе