Община Кубрат стартира нова социална услуга

От 01.02.2021 г. в община Кубрат стартира нова социална услуга в домашна среда, делегирана от държавата дейност – „Асистентска подкрепа”.

Социалната услугата включва почасова подкрепа в домашна среда за:

YouTube

• самообслужване;
• движение и придвижване;
• промяна и поддържане на позицията на тялото;
• изпълнение на ежедневни и домакински дейности;
• комуникация.

Потребители на услугата са:

• лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
• деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Включването на лицата в социалната услуга „Асистентска подкрепа“ се извършва след изготвянето на оценка на потребностите.

Услугата се предоставя от 46 асистенти, назначени на 4 часа, на 56 потребители, съобразно индивидуалните им потребности.

От 01.02.2021 г. в община Кубрат стартира нова социална услуга в домашна среда, делегирана от държавата дейност –…

Posted by Община Кубрат on Monday, February 1, 2021

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе