Районен съд – Исперих проведе своето отчетно събрание за 2020 година

На 15.03.2021г. магистратите от Районен съд – Исперих проведоха своето Общо отчетно събрание за дейността на съда през изтеклата 2020 година, съобщават от пресслужбата на съда.

На вниманието на присъстващите бяха поставени акценти от изготвеният от Председателя Елица Бояджиева – Георгиева Отчетен доклад за 2020 година, както и Обобщеният доклад  за резултатите от извършените ревизии за дейността по граждански и наказателни дела на районните съдилища от съдебния район на Окръжен съд – Разград през 2020г. Бе констатирано много добро изпълнение на служебните задължения от действащите съдебни състави независимо от препятствия от обективен характер – обявеното в началото на годината Извънредно положение свързано със заболяването Covid – 19, продължителната работа в намален състав поради отсъствието на магистрати по обективни причини.

Благодарност бе изказана към съдия Силвина Йовчева за поетият ангажимент за работа в съдебната институция и обезпечаване нормалното протичане на съдопроизводствената дейност в Районен съд – Исперих, както и към съдия Юлияна Цонева, която въпреки че е била най-натовареният състав на съда през изтеклата година е успяла да разгледа и приключи бързо, срочно и компетентно възложените дела.

Магистратите са удовлетворени от резултатите от въззивните проверки на крайните актове по делата, както и констатациите на въззивният съд при проведените ревизии. И тримата съдии са стимулирани и през 2021 година да продължат да изпълняват своите служебни задължения отговорно, професионално, срочно, компетентно и с грижа за правата и интересите на гражданите и институциите, с които Районен съд – Исперих взаимодейства ежедневно.   

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]dm petroleum

Върни се горе