Кметът Денчо Бояджиев ръководи първото за годината заседание на Контролния съвет на НСОРБ

Кметът на Община Разград и председател на Контролния съвет на Националното сдружение на общините в България Денчо Бояджиев ръководи първото за годината заседание на Контролния съвет на кметското сдружение. То се проведе онлайн днес, 17 март.

На него бе обсъден отчетът за дейността на контролния орган на Сдружението през 2020 г., който предстои да бъде представен за одобрение от Общото събрание. Документът обхваща изпълнението на решенията на ръководните органи, дейността на Управителния съвет и изпълнителния директор, изпълнението на бюджета и плащането на членския внос и управлението на собствеността.

Отчетено бе, че дейностите от Програмата за дейността на НСОРБ за 2020 г., приета с решение на Общото събрание на 25.02.2020, в съществената си част са изпълнени. УС и екипа са реализирали и голям обем „извънредни“ дейности в посока подкрепа на общините при изпълнение на допълнителни ангажименти по време на пандемията COVID 19. Документът отбелязва активна работа на Управителния съвет и изпълнителния директор при преговорите с централната власт, както в рамките на бюджетната процедура, така и за осигуряване на повече възможности за общините за реакция и финансиране на дейностите в извънредна ситуация. Членовете на Контролния съвет са единодушни, че управлението на собствеността и финансовите ресурси през отчетния период е добро и осигурява нормалната работа на организацията.

Предприети са мерки за преодоляване на проблемите с издължаването на членския внос, които дадоха резултати – събираемостта за 2020 г. е 93%.

Към 10.03.2021 г. 143 общини и 1 асоцииран член са превели членския си внос за текущата година, като са се възползвали от предвидената отстъпка.

Неиздълженият членски внос от минали години е в размер на 271 хил. лв., от които 96 хил. лв. за 2020 г. (25 общини и 2 търговски дружества) и 175 хил. лв. за минали години (19 общини).

Контролният съвет ще продължи усилията си по осъществяване на ефективен контрол за спазване на уставното задължение на всички членове.

 

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе