Управителите на ЕНЕРГО-ПРО Варна се срещнаха с кмета на Разград

В продължение на стартиралата преди седмица инициатива на ръководството на ЕНЕРГО-ПРО Варна за срещи с представители на местната власт днес управителите на дружеството посетиха град Разград и Търговище. По време на срещите с кметовете на двете общини бяха обсъдени текущи въпроси, свързани с дейността на компанията за обновяване и ремонт на електроразпределителната мрежа в района на двата областни града. Управителите на ЕНЕРГО-ПРО Варна запознаха представителите на местната власт с извършените през 2020 година инвестиции, както и с планираните за тази година проекти за развитие на мрежата. Предвидените средства за реализация на инвестиционната програма на електроразпределителното дружество за текущата година в град Разград и Търговище надхвърлят 4,1 млн. лева, в това число над 600 000 лева за ремонтни дейности. С ежегодната работа по съоръженията от електроразпределителната мрежа се повишава качеството и сигурността на доставяната електрическа енергия на клиентите на дружеството.

Сред основните теми, дискутирани по време на срещите, беше и стартиралият през октомври процес по задължителна либерализация за всички небитови клиенти. Гратисният период, предвиден в законодателството, изтича на 30 юни 2021 година. Управителите на ЕНЕРГО-ПРО предоставиха на кметовете актуална справка за броя клиенти на територията на двете области, които все още не са избрали доставчик на електроенергия на свободния пазар. Небитовите клиенти на ЕНЕРГО-ПРО Продажби, които до 10 юни 2021 г. не сключат договор за доставка на електроенергия с някой от близо 50-те търговци на либерализирания пазар, ще преминат от 1 юли 2021 г. на Доставчик от последна инстанция, при който цените на електроенергията са съществено по-високи от пазарните. По-голяма част от клиентите, които все още са на типов договор, а не на такъв със свободно договорени цени, са малки фирми с ниско потребление и на този етап не демонстрират активен интерес към смяна на своя доставчик.

В програмата на срещите беше заложена и темата за очакваните нови цени на електроенергията на регулиран пазар от 1 юли 2021 г. Ръководството на компанията запозна кметовете с параметрите на своите ценови заявления. При сега действащите цени на всички останали участници на регулирания пазар, без да бъдат отчетени изменения на цените, които те биха заявили за утвърждаване от КЕВР, с направените предложения от електроразпределителното и електроснабдителното дружества от групата ЕНЕРГО-ПРО, общото увеличение за битовите потребители на регулиран пазар се очаква да бъде 1,7%.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе