От 19-ти април започва изплащането на годишната финансова подкрепа за хранителни продукти за пенсионери с пенсия до 369 лв.

Със Закона за държавния бюджет на Република България е определено, че през 2021 г. гражданите в България, на които пенсията или сборът от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях е от 300,01 лв. до 369 лв. включително, ще получат еднократно годишна финансова подкрепа за хранителни продукти в размер на 120 лв. Добавката, която се изплаща в размер на 50 лева месечно, няма да се взема предвид.

Средствата ще се изплащат от Дирекции „Социално подпомагане“ въз основа на предоставена от Националният осигурителен институт информация за хората с пенсия в посочения диапазон.

YouTube

За получаването на годишната финансова подкрепа не е необходимо гражданите да подават заявления.

Изплащането в пощенските станции ще бъде в периода от 19-ти до 26-ти април включително. В същият период сумите ще бъдат преведени и по банковите сметки на пенсионерите. Всички лица, които са получавали помощи от Дирекциите „Социално подпомагане“ ще получат тази еднократна годишна финансова подкрепа по същия начин, по който получават и помощите си – по банкова сметка или по пощата.

Лицата, които не са клиенти на Дирекциите „Социално подпомагане“ (не получават помощи) ще получат еднократната помощ по начина, по който получават пенсията си – по поща или по банкова сметка.

В случай, че някой от гражданите не получи дължимите средства в пощенска станция, от която обикновено взима пенсията си, е необходимо да се обърне към Дирекция „Социално подпомагане“ по местоживеене за уточняване на актуалния му адрес, за да може да бъде включен в списъците в следващ период.

В периода 19-26 април 2021 г. еднократна годишна финансова подкрепа ще получат лица, които са придобили право на пенсия до 23.03.2021 г. и отговарят на горепосочените условия. До края на 2021 г. ще има още три поредни плащания, където ще бъдат включени нови лица, които междувременно са придобили право на пенсия, като отпуснатата им пенсия е в диапазона от 300,01 лв. до 369 лв. и не са били включени в предни плащания, или такива лица, които са получили индексация на пенсията и размера й е в горепосочения диапазон.

Към момента, на първи транш в област Разград еднократна финансова подкрепа ще получат 8 283 –ма души.

 

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе