От 19-ти април започва изплащането на годишната финансова подкрепа за хранителни продукти за пенсионери с пенсия до 369 лв.

Със Закона за държавния бюджет на Република България е определено, че през 2021 г. гражданите в България, на които пенсията…