Подписаха договор за изграждане на зони за отдих в Исперих

Днес, 16.04.2021г., беше подписан тристранен договор между ДФ „Земеделие“, СНЦ „МИГ – Исперих“ и Община Исперих за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

YouTube

Финансираният проект „Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих в гр. Исперих“ включва създаването на фитнес на открито в кв. 44 и кв. 112, детски площадки в кв. 105 и кв. 150, кът за почивка в кв. 104 и е на стойност 260 321,11 лв. Проектните дейности се планира да приключат до 30 юни 2023 година.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

dm petroleum

Върни се горе