Организираха регионален екологичен форум на тема „Да помогнем на Земята сега, за да й се радват бъдещите поколения“

По повод Международния ден на Земята – 22 април, Регионално управление на образованието – Разград и ЦПЛР – Център за ученическо техническо и научно творчество – град Разград организираха регионален екологичен форум на тема „Да помогнем на Земята сега, за да й се радват бъдещите поколения”. Със съдействието на Галина Пенева, ст.експерт по природни науки и екология в РУО – Разград, бе изготвен  регламент за участие.  Ето и основните цели на форума:

  • Да фокусира вниманието на учениците върху уникалността на природата на планетата Земя и влиянието на хората върху нея.
  • Да съдейства за развитие на сътрудничество между детските колективи в областта на екологията чрез обмяна на опит и провеждане на разнообразна творческа и природозащитна дейност.
  • Да съдейства за възпитаване на децата в грижливо отношение към природата и опазване на природното разнообразие и екологичното равновесие.
  • Да формира екологична култура и активна жизнена позиция по отношение на глобалните проблеми, стоящи пред човечеството.
  • Да запознае учениците и популяризира природното богатство и разнообразие на българската природа и природни забележителности.

Клуб „Екология” при ЦПЛР-ЦУТНТ-град Разград, с ръководител Милен Митев участва с логистична подкрепа при провеждане на форума. На екипите бе предоставена възможността да участват с  презентации, разработени  от индивидуални участници или колективи. Участниците бяха разпределени в две възрастови групи: от V до VII клас и от VIII до XII клас. Изискването към тях бе да представят материали, свързани с екологията и опазването на околната среда.

YouTube

Днес бяха обявени следните участници в екологичния форум от 12 образователни институции в 9 населени места: ОУ «Христо Ботев» – град Исперих с ръководител Силвия Василева, ОУ „Иван Сергеевич Тургенев“ – град Разград с ръководители Дарина Димова и Силвия Хараланова, ОУ“Никола Икономов“ – град Разград с ръководител Катя Минкова, ОУ“Отец Паисий“ – град Разград с ръководител Вилдан Али, ОУ“Св.Паисий Хилендарски“ – с.Езерче с ръководител Фатме Хавенгели, ОУ“Г.С.Раковски“ – с. Раковски с ръководител Павлина Петрова, ОУ“Отец Паисий“ – с.Подайва с ръководител Нуртен Хабил, ОУ“Свети Климент“ – с.Юпер с ръководител Гюлбахар Мехмедова, СУ «Христо Ботев» – град Кубрат с ръководители Елка Димитрова и Майя Радева, НПТГ «Ш. Петьофи» – град Разград с ръководител Веселина Русева, ПГХТБТ“Мария Кюри“ – град Разград с ръководители Ралица Спиридонова и Снежанка Тодорова и ПГЗ“Климент Тимирязев“ – град Завет с ръководител Мерлин Юсеин.

Поради ограничените възможности за събиране на участниците, по регламент форумът се проведе онлайн. За положения труд екипите ще бъдат възнаградени с грамоти и предметни награди, осигурени от организаторите на екологичния форум.

Всички презентации могат да се видят тук:

https://drive.google.com/drive/folders/1K8Nr4wGeHQvRg6MtnqUYmDj39zKDs6FZ?fbclid=IwAR3EGYvegsqWfE6PiBuakA0BO5RAUsec0m8GWIqsiaYB4NqQg32mKPM0FiY

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе