На 28 април ще бъде редовното заседание на общинския съвет в Кубрат

Общински съвет – Кубрат ще проведе редовно заседание, което ще се състои на 28-ми април 2021 г., сряда, от 14:00 часа в Ритуалната зала при НЧ “Св. Св. Кирил и Методий“ в град Кубрат. Сесията ще се проведе при следния дневен ред:

1. Продажба на незастроен имот в с. Юпер, УПИ № І.
2. Продажба на застроен имот в с. Юпер, УПИ № ІІ.
3. Продажба на поземлен имот с ид.49518.332.176 в землището на с. Мъдрево с НТП: нива.
4. Удължаване срок на договор за наем за общински жилищен имот.
5. Удължаване срок на договор за наем за общински жилищен имот.
6. . Удължаване срок на договор за наем за общински жилищен имот.
7. Удължаване срок на договор за наем за общински жилищен имот.
8. Удължаване срок на договор за наем за общински жилищен имот.
9. Удължаване срок на договор за наем за общински жилищен имот.
10. Приемане на дарение на имоти в село Юпер.
11. Определяне на маломерни имоти и лозя от общинския поземлен фонд за отдаване под наем за стопанската 2021/2022 година без търг или конкурс.
12. Разни.

YouTube

Заседанията на постоянните комисии към Общинският съвет ще се проведат в Заседателната зала на Община Кубрат на 26 и 27 април 2021 г. от 14:00 часа.

Общински съвет – Кубрат ще проведе редовно заседание, което ще се състои на 28-ми април 2021 г., сряда, от 14:00 часа в…

Posted by Община Кубрат on Friday, April 23, 2021

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе