ОИЦ – Разград издаде четвърта брошура с успешни европроекти от Лудогорието

Снимка: ОИЦ Разград

Четвъртото печатно издание на Областен информационен център (ОИЦ) – Разград съдържа данни за над 60 проекта, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и от бюджета на Република България.

Всички получатели на евросредствата са от Разградска област. Повечето от проектите са приключили, а други все още се изпълняват. Те са съфинансирани от оперативните програми „Иновации и конкурентоспособност” (ОПИК), „Развитие на човешките ресурси” (ОПРЧР), „Региони в растеж” (ОПРР), „Наука и образование за интелигентен растеж” (ОПНОИР), „Храни и/или основно материално подпомагане” (ОПХ), „Добро управление” (ОПДУ), Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), Програма „Еразъм+” и Финансовия механизъм (ФМ) на Европейското икономическо пространство (ЕИП) за периода 2014-2020 г.

YouTube

И с новата си книжка екипът на ОИЦ – Разград ориентира предприемчиви граждани, фирми и организации как да осъществят свои идеи чрез европейско финансиране.

Снимка: ОИЦ Разград

Тиражът на брошурата „Успешни европроекти в област Разград 2014-2020” е 1 000 броя. Тя е предназначена за жителите и гостите на Лудогорието и ще бъде раздавана на участниците в информационните събития на ОИЦ.

Освен там, всеки желаещ може да получи безплатно екземпляр от нея в офиса на ОИЦ в гр. Разград,  на бул. „България” №34.

В електронен вид сборникът с проекти може да се прочете тук.

Екипът на ОИЦ Разград продължава да подпомага настоящите и бъдещите получатели на евросредства и през програмен период 2021-2027 г.

 Областен информационен център – Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе