За близо час Общинският съвет в Кубрат прие 11 решения

В Кубрат се проведе заседание на Общинския съвет, на което бяха разгледани и приети общо единайсет докладни записки.

Още в началото на днешната редовна сесия, от новосформираната местна парламентарна коалиция на „ГЕРБ-ЗНС“, бяха отправени запитвания относно законосъобразността на някои от докладните записки, свързани с продажбата на незастроени имоти в село Юпер. Въпреки противоречията по предложените точки, то те срещнаха одобрението на мнозинството на ДПС и бяха приети. Без особено дебатиране съветниците подкрепиха със „за“ пет от докладните записки, свързани с удължаване на сроковете за ползване на общински имоти.

YouTube

Местният съвет даде съгласието си и прие дарение на незастроени имоти в село Юпер, като определи също маломерните имоти и лозя от общинския поземлен фонд за отдаване под наем за стопанската 2021/2022 година без търг или конкурс. В последната точка „Разни“ съветниците от „ГЕРБ-ЗНС“ представиха две предложения, свързани с необходимостта от газифициране в общинския център от „Овергаз Мрежи” АД и изграждането на бордюри и пешеходни алеи на улици, на които такива липсват.

В отговор на последното предложение Кметът Алкин Неби коментира, че в града вече са проведени строително-ремонтни мероприятия по изграждането на тротоари и към този момент продължават да текат ремонти на Агенция „Пътна инфраструктура“, за които пряко съдействие оказва и Община Кубрат.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе