Ученици от ПГ „Васил Левски“-Исперих работиха по eTwinning проект “Сътрудничество с web 2.0- малко забавление”

В този проект учителите участват в обучения за различни web 2.0 инструменти, след което ги представят на учениците си. Сформират се екипи от различните училища и всеки екип изготвя съвместен продукт (игра, анкета, тест и др.). Web 2.0 инструментите се използват не само с образователна цел, но и за забавление. Изпълнението на дейности по проекта започна през януари 2021 г. Изготвиха се лого и плакат на проекта от всички ученици. Всички ученици избраха по един плакат и лого. Представиха се инструментите за изпитване google forms, kahoot, socrative и quizziz, след което учениците, разпределени в екипи, създадоха интересни продукти. През месец март участниците по проекта разгледаха инструменти за създаване на игри- wordwall, learning.apss, а през април – инструменти за анимиране-animaker, plotagon. Учениците отбелязаха Седмицата на технологиите, като използваха wordart и phinish, и 9 май – eTwínning ден чрез wordart, mentimeter, canva. Учениците се запознаха с google sites и си създадоха web страници.

Използването на web 2.0 инструментите улеснява онагледяването на изучавания мaтериал. Придобиват се знания и умения за използване на инструментите за изпитване. Създадените тестове в kahoot и qizziz привличат интереса на учениците. Използват се по време на практически задачи и за затвърждаване на знания и умения по съответната учебна тема. Google forms е инструментът, който се използва за изпитване на учениците в онлайн среда.

YouTube

Знанията и уменията за създаване на игри чрез wordwall и learning.apps превърна географията в забавна наука. Сега учениците сами създават игри по зададената тема и играят заедно със съучениците си. С помощта на learning.apps гимназистите ни създадоха игри за секторите на стопанството и за локализиране и познаване на обекти.

Използвайки уменията си за работа с инструменти за създаване на плакати и комикси, учениците участваха в множество конкурси на географска тематика и се класираха на призови места.
Учениците, включени в проекта, са Бурчин Нуридинова, Бурчин Oсман, Зухал Кадир и Аслъ Аднан от X клас.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

dm petroleum

Върни се горе