Започва ремонт на над 28 км от пътя Побит камък – Завет – Веселец в област Разград

От днес – 19 май, започва ремонтът на над 28 км от третокласния път III-4902 Побит камък – Завет – Веселец, в област Разград. Трасето е основна пътна връзка между община Завет и околните населени места, областния център Разград и област Силистра. Началото на пътя, който ще се ремонтира, е в района на с. Просторно, преминава през с. Побит камък и гр. Завет и завършва в с. Веселец.

Отсечката ще бъде с нова асфалтобетонова настилка в цялата дължина на пътя, подсилена с геомрежа за поемане на интензивния трафик. В района има множество обработваеми земи и пътя се използва от селскостопанска техника. Проектът предвижда подобряване на отводняването, нови бордюри, ограничителни системи, пътни знаци и хоризонтална маркировка. Целта е трайно подобряване на технико-експлоатационните качества на трасето и повишаване на безопасността и комфорта при пътуване.

YouTube

Ремонтно-възстановителните работи ще се извършват без отбиване на движението. Трафикът ще е двупосочен и ще се пропуска поетапно в една лента. Строително-монтажните работи ще бъдат изпълнени от дружеството, с което АПИ има договор по ЗОП за поддържане на републиканските пътища в област Разград – Консорциум „ТРП Лудогорие 2019“. Срокът за завършване на ремонта е до края на септември 2022 г.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе