Шестокласници от Разград научиха видовете възпитателни мерки за деца правонарушители и последиците от хулиганските прояви

“Хулиганските прояви на непълнолетни деца. Последици.“ и „Възпитателните мерки за деца при противообществени прояви, начини и места за прилагането им“ бяха поредните теми, които административният ръководител – председател на Районен съд – Разград съдия Нели Генчева и прокурор Зорница Цветкова от Районна прокуратура – Разград представиха пред ученици от 6 “а“ и 6 “б“ клас на СУ „Христо Ботев“ Разград.

Съдия Генчева коментира с учениците кога едно деяние се счита за противообществена проява и кога за престъпление, и как се наказват непълнолетните лица. На шестокласниците бе разяснено кога детето е малолетно и кога непълнолетно.

YouTube

Прокурор Цветкова обясни как се образува възпитателно дело пред Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Тя акцентира на 13-те вида възпитателни мерки, от които „Предупреждение“ е най-леката, а „Настаняване във ВУИ“ /Възпитателно училище – интернат/ – най-тежката. Мярката с най-голяма репресия се налага задължително от съд, а по-леките – от МКБППМН.

Прокурорът обясни още, че в състава на тази комисия влизат педагози, психолози, юристи, представител на отдел „Закрила на детето“, инспектори към Детска педагогическа стая, прокурор от Районна прокуратура Разград и представител на Община Разград. Съдия Генчева допълни, че целта на комисията е да вземе най-подходящите мерки, с които да помогне на детето да осъзнае, че това, което е направило не е добро и да му помогне.

За да е по-разбираема представяната материя и съдия Генчева, и прокурор Цветкова дадоха много примери от практиката си. Изключително любознателните деца имаха много въпроси, не само по дискутираните теми като например хулиганска проява ли е рисуването на графити по чужди и изоставени сгради, но и такива свързани с компютърните престъпления, източването на банкови сметки, как се снемат пръстови отпечатъци, какви са последиците ако намериш чужда вещ и не я предадеш и т.н.

В края на двете беседи, които са част от Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, всяко дете получи издание на Конституцията на Република България и информационни брошури, предоставени от Висшия съдебен съвет.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе