Регламентира се електронният достъп до данни по изпълнителни дела

Регламентира се осигуряването на централизиран електронен достъп до данни по образуване, движение и приключване на изпълнителните дела.

Министерството на правосъдието публикува за обществено обсъждане проект на Наредба за информационната система на съдебното изпълнение, чрез която се създава правна възможност за използване на изградената  информационна  система на съдебното изпълнение (ИССИ).

YouTube

Системата е централизирана в Министерството на правосъдието и дава възможност за бърз, дистанционен достъп на страните по изпълнителните производства до движението на документи по делата и проследяване на статуса на дадено изпълнително дело от всяка точка на територията на страната или извън нея. Достъпът е ограничен само до имащите правен интерес от дадено производство (взискател, длъжник, техен пълномощник или други участници в изпълнителното производство при обоснован правен интерес. .
Контролните органи (инспекторите) също могат да получат достъп, но само при наличие на акт, удостоверяващ правомощието им да проверяват съответното дело.

В проекта на наредба са регламентирани данните, които се събират и въвеждат в ИССИ; електронните административни услуги за участниците в изпълнителните производства и правото на достъп до тях; както и електронните административни услуги във връзка с контролната дейност на министъра на правосъдието и правото на достъп до тях.

С въвеждане в експлоатация на системата се цели повишаване на гаранциите за справедлив изпълнителен процес, ефективен контрол върху изпълнителните производства, както и прозрачността в работата на органите по принудително изпълнение.

 

 

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе