Регламентира се електронният достъп до данни по изпълнителни дела

Регламентира се осигуряването на централизиран електронен достъп до данни по образуване, движение и приключване на изпълнителните дела. Министерството на правосъдието…